Manipulácia mysle na rôzne spôsoby

Človeka vo vzájomnej interakcii vnímame rôznymi spôsobmi. Všímame si jeho mimiku, pantomimiku – a vo verbálnom prejave spôsob jeho rečového výstupu – tempo, kadenciu, prízvuk a hlavne melódiu. A na všetkých týchto…

15.11.2013 o 8:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  181x | Diskusia: 0 príspevkov

Mind manipulation in the work of secret services.

Who decides according to your information, makes the decisions you want. It is the unwritten creed of intelligence services. In this context, we can ask quite reasonably who is actually the most powerful person in…

5.11.2013 o 20:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  65x | Diskusia: 0 príspevkov

Manipulácia mysle v práci tajných služieb.

Kto sa rozhoduje podľa vašich informácií, rozhoduje sa tak, ako chcete vy. To je nepísané krédo spravodajských služieb. A v tejto súvislosti sa v celku oprávnene môžeme pýtať kto je vlastne najsilnejší človek na…

5.11.2013 o 20:41 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  143x | Diskusia: 1 príspevok

Parapsychológia a tajné služby.

Túžba ovplyvniť správanie a myslenie človeka a zistiť jeho myšlienky je stará ako ľudstvo samo. Je dokonca zreteľná už vo zvieracej ríši. Odhadnúť oponenta alebo partnera v komunikácii (v tom najširšom slova zmysle…

25.10.2013 o 15:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  195x | Diskusia: 0 príspevkov

Parapsychology and Secret Services

The desire to influence man's behavior and thinking and see his or her thoughts is as old as the humanity itself. It is apparent even in the animal kingdom. To estimate a opponent or a partner in communication (in…

25.10.2013 o 14:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  79x | Diskusia: 1 príspevok

A Little Look Behind the Scenes ....

I like the intelligence services. Especially some of them. Their role in the world politics is still not appreciated. Currently, their activity is specified to combat terrorism and support groups standing in…

16.10.2013 o 10:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  146x | Diskusia: 0 príspevkov

Malý pohľad za oponu tajných služieb ....

Mám rád spravodajské služby. Zvlášť niektoré. Ich úloha vo svetovej politike nie je stále docenená. V súčasnosti je ich činnosť špecifikovaná na boj proti terorizmu a podpore skupín stojacich v opozícii proti…

12.10.2013 o 16:31 | Karma článku: 3,33 | Prečítané:  665x | Diskusia: 2 príspevky

Už ste čítali?